Fotoalbum

rekoPřestavbareko
Tyto stránky zobrazují již pouze NEZPRACOVANÉ fotografie z někdejší fotogalerie.
Fotky nyní najdete na serveru KŽC, Hropag nebo iDráhař
HROPAG logo
Stránka klubu
Nové stránky fotogalerie jsou na www.hropag.org!
KŽC
Stránka klubu
Nové stránky fotogalerie jsou na www.kzc.cz!
Soukromé vlakové
2. Česko-Saský železniční festival 26-27/5/01
Fotky z cesty do Řecka 4-5/01
Rychlík Bouřňák na Moldavu 3.12.2000

Poslední aktualizace 21.7.2003
Není-li uvedeno jinak, © Zdeněk Michl
Použití fotek pro neprodejnou propagaci klubu KŽC a Hropag a osobní nekomerční potřebu jejich členů a účastníků jejich akcí bez požadavku na autorskou odměnu.